Redukcja klientów, czyli “kreatywność” szefów

Często pojawiają się w firmach nowi dyrektorzy lub prezesi. Niestety bywa i tak, że chcą wykazać się swoją „kreatywnością”i uznają zmianę za najważniejszy czynnik uzasadniający ich miejsce w organizacji. Nie ma znaczenia, czy zmiana jest dobra, czy zła, bowiem chodzi o ich jakąkolwiek aktywność.

Podobnie firma, która rośnie, osiąga poziom, w którym podejmuje decyzje o weryfikacji swoich klientów – „sprzedajemy tylko powyżej kwoty X miesięcznego obrotu”, „redukujemy koszty dostaw” itd. Częstym jest wówczas rezygnacja z najmniejszych klientów. Uznaje się ich za nieopłacalnych.

Daję im wtedy prosty przykład. Pracuję codziennie osiem godzin, zatem 20% czasu, w którym wykonuję 80% zadań, to 96 minut. Prawda? Zawsze odpowiadają-“Tak”, ale z pewnym zakłopotaniem. To w takim razie czy mogę pracować tylko te 96 minut dziennie. “No nie”-te słowa wypowiadane są ze złością i pryncypialnym tonem. Jedynie mądrzy uśmiechają się.

Przecież dalsza segmentacja wskazuje, że z tych 96 minut 20% to 19,2 minuty, w których osiągam 80% mojej efektywności. Nie musimy dzielić dalej czasu pracy, bowiem dochodzimy do absurdu, takiego samego, jak odrzucenie grupy klientów typu “C”. Zawsze wybieramy klientów z każdej grupy i ich musimy “ukarać” za niewywiązywanie się z ustaleń.

Pracuję codziennie osiem godzin, zatem 20% czasu, w którym wykonuję 80% zadań, to 96 minut. Prawda? Zawsze odpowiadają-“Tak”, ale z pewnym zakłopotaniem. To w takim razie czy mogę pracować tylko te 96 minut dziennie. “No nie”-te słowa wypowiadane są ze złością i pryncypialnym tonem. Jedynie mądrzy uśmiechają się.

Przecież dalsza segmentacja wskazuje, że z tych 96 minut 20% to 19,2 minuty, w których osiągam 80% mojej efektywności. Nie musimy dzielić dalej czasu pracy, bowiem dochodzimy do absurdu, takiego samego, jak odrzucenie grupy klientów typu “C”. Zawsze wybieramy klientów z każdej grupy i ich musimy “ukarać” za niewywiązywanie się z ustaleń.

viagra in ireland. Czas pracy wg zsady Pareto

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *