Podstawy produktywności – Reguła 20/80 Jurana.

Twórca zasady

Sformułowanie zasady efektywności jest przypisywane włoskiemu naukowcowi Vilfredo Pareto (1848-1923). Stosując metody matematyczne w ekonomii rozwinął pojęcie ogólnej równowagi ekonomicznej oraz podział dobrobytu. Zdaniem Pareto zmiana zasobów powiększająca dobrobyt jednostki nie może się odbywać bez jednoczesnego zmniejszenia dobrobytu innej jednostki. Powyższe pojęcie zostało nazwane optimum w sensie Pareto.

W 1937 roku Dr Joseph Juran opracował koncepcję „kluczowych nielicznych i błahych licznych” („vital few and trivial many”). Zauważył, że jest to uniwersalne prawo odnoszące się do alokacji zasobów i powołując się na optimum Pareto nazwał je zasadą 20/80 Pareto. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku opublikował swoje podejście w Quality Control Handbook (1951).

JosephJuran

Do dzisiaj mówiąc o zasadzie 20/80 błędnie wymienia się, jako jej autora, Pareto a nie Josepha Jurana. Zmieńmy więc nazwę na „zasada 20/80 Jurana”, co nie będzie łatwe z uwagi na nasze błędne przyzwyczajenia i ugruntowane przekonania.

Reguła 20/80 Jurana

Nieliczne kluczowe działania Jurana to 20% istotnych nakładów, które przynoszą 80% rezultatów. Tak naprawdę nie ma znaczenia, co wpiszesz po obu stronach tego „równania” – 20% czegoś skutkuje 80% sukcesów.

Rozkładaj to, jak chcesz, wpisując po obu stronach zależności różne czynności i ich efekty! Popatrz wokół siebie, czyż nie jest tak, że:

20% ubrań nosimy przez 80% czasu,

20% kierowców powoduje 80% wypadków,

20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści,

20% studentów ma 80% ocen celujących,

20% testu zajmuje 80% czasu egzaminu,

20% narzędzi w skrzynce narzędziowej jest wykorzystywanych w 80% napraw,

20% butów jest używanych w 80% czasu,

20% energii zużywanej w domu odpowiada za 80% możliwych oszczędności,

20% firm zatruwa ziemię w 80%.

Reguła 20/80 może, a nawet powinna być stosowana w codziennym życiu przez każdą inteligentną osobę. Zwielokrotni efekty naszych działań w każdym ich wymiarze – zarówno prywatnym jak i zawodowym. Zwiększy naszą produktywność.

Zarówno w pracy jak i w życiu osobistym 20% nakładów skutkuje 80% efektów.

Pareto jeszcze

 Reguła Jurana wskazuje i przypomina każdemu managerowi, aby ze wszystkich rzeczy, które robisz w ciągu dnia koncentrować się jedynie na 20%. Mają one kluczowe  znaczenie i skutkują 80% efektów. Reszta to błahe i liczne czynności, które przynoszą nieznaczące rezultaty. Zatem naszym podstawowym zadaniem jest koncentrowanie się na tych kluczowych nielicznych rzeczach. Przypomnij sobie o tym, gdy zaczyna się kolejny pożar w pracy, który trzeba gasić lub gdy rano w domu masz tak wiele spraw do załatwienia. I na początku wszystkie wydają się być pilnymi i ważnymi. Jeżeli masz z czegoś zrezygnować, odłożyć lub nie zrobić, upewnij się, że nie są to rzeczy z grupy tych 20% istotnych.

W biznesie ważne jest zauważenie, że:

20% klientów kreuje 80% zysków lub obrotów firmy,

levamisole.

20% produktów kupuje 80% klientów,

20% pracowników tworzy 80% przychodów firmy,

20% klientów generuje w 80% odwiedziny firmowej strony internetowej,

20% skarg pochodzi od 80% naszych klientów,

20% pracowników generuje 80% nieobecności w pracy,

20% klientów restauracji kupuje 80% posiłków itd.

Czy już teraz rozumiesz, jakie to proste?!

Bibliografia:

Juran, J.M., Editor, Quality Control Handbook, First Edition, McGraw-Hill Book Company, New York, 1951, str. 37 to 41.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *