Prospecting w praktyce

arimidex banned in canada. Prospecting w praktyce „Jak pozyskać nowych klientów?” – to pytanie, które wielu szefom sprzedaży spędza sen z powiek. Bez nowych klientów firma przecież nie będzie się rozwijała. Niestety, w wielu działach sprzedaży działania prospectingowe, jeżeli już są realizowane, są często nieprzemyślane i chaotyczne. Tymczasem dobrze przeprowadzone umożliwiają dotarcie do najbardziej obiecujących Read more about Prospecting w praktyce[…]

Zarządzanie sytuacyjne wg Herseya-Blancharda

„ no rx drugs from india. Kluczem do udanego przywództwa jest dziś wpływ, a nie formalna władza” – Ken Blanchard. Zarządzanie aspektami ludzkimi w organizacji jest często błędnie ograniczane do relacji szef-pracownik. Oczywiście relacja taka implikuje w bardzo jasno opisanych rolach i rangach, zakresie obowiązków i systemie raportowania, procedurach i zależności służbowej. Szef ma kij Read more about Zarządzanie sytuacyjne wg Herseya-Blancharda[…]

Redukcja klientów, czyli “kreatywność” szefów

Często pojawiają się w firmach nowi dyrektorzy lub prezesi. Niestety bywa i tak, że chcą wykazać się swoją „kreatywnością”i uznają zmianę za najważniejszy czynnik uzasadniający ich miejsce w organizacji. Nie ma znaczenia, czy zmiana jest dobra, czy zła, bowiem chodzi o ich jakąkolwiek aktywność. Podobnie firma, która rośnie, osiąga poziom, w którym podejmuje decyzje o Read more about Redukcja klientów, czyli “kreatywność” szefów[…]

Podstawy produktywności – Reguła 20/80 Jurana.

Twórca zasady Sformułowanie zasady efektywności jest przypisywane włoskiemu naukowcowi Vilfredo Pareto (1848-1923). Stosując metody matematyczne w ekonomii rozwinął pojęcie ogólnej równowagi ekonomicznej oraz podział dobrobytu. Zdaniem Pareto zmiana zasobów powiększająca dobrobyt jednostki nie może się odbywać bez jednoczesnego zmniejszenia dobrobytu innej jednostki. Powyższe pojęcie zostało nazwane optimum w sensie Pareto. W 1937 roku Dr Joseph Read more about Podstawy produktywności – Reguła 20/80 Jurana.[…]