Segmentacja i zarządzanie relacjami z klientami

Bardzo wiele działań marketingowych i sprzedażowych prowadzonych jest dla grupy odbiorców, która nie jest lub nigdy nie będzie naszymi klientami. Określenie miar produktywności dla każdej grupy odbiorców pozwala na lepszą kontrolę celowości podejmowanych działań oraz na rozliczanie budżetów, a w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Identyfikacja klientów pozwala na określenie obecnego i przyszłego Read more about Segmentacja i zarządzanie relacjami z klientami[…]

Koszt pozyskania i wartość życiowa klienta w firmie usługowej

Identyfikowanie potencjalnych nabywców jest istotnym składnikiem strategii każdej firmy. W terminologii sprzedaży bezpośredniej proces pozyskiwania nowych klientów jest nazywany prospectingiem. Są to osoby lub firmy, które spełniają precyzyjne kryteria postawione przez dostawców i kwalifikujące ich do tej grupy. Definiowanie kosztów pozyskania klienta i ich właściwa dekretacja nie przysparzają większych problemów. Wyzwaniem jest ich ponoszenie. Zasadnicza Read more about Koszt pozyskania i wartość życiowa klienta w firmie usługowej[…]

Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Planowanie sprzedaży jest kluczowym działaniem w każdej organizacji. Determinuje jej funkcjonowanie i wszystkie zachodzące procesy od produkcji, przez logistykę, finanse, serwis, a w końcu marketing i sprzedaż. Pomyłki popełniane na każdym etapie planowania wywołują efekt lawiny, błędy multiplikując się, zmniejszają rzetelność i trafność planowania. Dlatego na początku ważne są dokładność, wiedza, doświadczenie i duże umiejętności Read more about Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży[…]

Pomiar efektywności procesów sprzedażowych

no prescription levothyroxine discount. Jak sprzedawać bardziej efektywnie i skutecznie? W jaki sposób mierzyć produktywność sprzedaży? Czy istnieją wskaźniki, które to opisują? Jakie powinny być ich wartości? Jest bardzo wiele płaszczyzn, na których prowadzi się rozważania nad produktywnością sprzedaży. W niniejszym artykule przedstawię kilka rzadko stosowanych, ale istotnych analiz. Produktywność i jej pomiar to najważniejsze Read more about Pomiar efektywności procesów sprzedażowych[…]

Prospecting w praktyce

arimidex banned in canada. Prospecting w praktyce „Jak pozyskać nowych klientów?” – to pytanie, które wielu szefom sprzedaży spędza sen z powiek. Bez nowych klientów firma przecież nie będzie się rozwijała. Niestety, w wielu działach sprzedaży działania prospectingowe, jeżeli już są realizowane, są często nieprzemyślane i chaotyczne. Tymczasem dobrze przeprowadzone umożliwiają dotarcie do najbardziej obiecujących Read more about Prospecting w praktyce[…]

Zarządzanie sytuacyjne wg Herseya-Blancharda

„ no rx drugs from india. Kluczem do udanego przywództwa jest dziś wpływ, a nie formalna władza” – Ken Blanchard. Zarządzanie aspektami ludzkimi w organizacji jest często błędnie ograniczane do relacji szef-pracownik. Oczywiście relacja taka implikuje w bardzo jasno opisanych rolach i rangach, zakresie obowiązków i systemie raportowania, procedurach i zależności służbowej. Szef ma kij Read more about Zarządzanie sytuacyjne wg Herseya-Blancharda[…]

Redukcja klientów, czyli “kreatywność” szefów

Często pojawiają się w firmach nowi dyrektorzy lub prezesi. Niestety bywa i tak, że chcą wykazać się swoją „kreatywnością”i uznają zmianę za najważniejszy czynnik uzasadniający ich miejsce w organizacji. Nie ma znaczenia, czy zmiana jest dobra, czy zła, bowiem chodzi o ich jakąkolwiek aktywność. Podobnie firma, która rośnie, osiąga poziom, w którym podejmuje decyzje o Read more about Redukcja klientów, czyli “kreatywność” szefów[…]

Podstawy produktywności – Reguła 20/80 Jurana.

Twórca zasady Sformułowanie zasady efektywności jest przypisywane włoskiemu naukowcowi Vilfredo Pareto (1848-1923). Stosując metody matematyczne w ekonomii rozwinął pojęcie ogólnej równowagi ekonomicznej oraz podział dobrobytu. Zdaniem Pareto zmiana zasobów powiększająca dobrobyt jednostki nie może się odbywać bez jednoczesnego zmniejszenia dobrobytu innej jednostki. Powyższe pojęcie zostało nazwane optimum w sensie Pareto. W 1937 roku Dr Joseph Read more about Podstawy produktywności – Reguła 20/80 Jurana.[…]